top of page

Kurs konwersacyjny

konwersacje Gdynia

JĘZYKI:

angielski

niemiecki

hiszpański

rosyjski

włoski

francuski

DLA KOGO

Kurs konwersacyjny przeznaczony jest dla osób pragnących rozwijać kompleksowe wszystkie umiejętności językowe, w tym praktyczną znajomość języka, umożliwiającą swobodne komunikowanie się w międzynarodowym środowisku.

 

OPIS KURSU

Kurs jest realizowany na wszystkich poziomach zaawansowania od A2 do C1.

Kurs prowadzimy metodą komunikatywną. Nasi lektorzy realizują program dostosowany do odpowiedniego poziomu zaawansowania grupy, integralnie budując bazę do konwersacji.
Na pierwszym planie stawiamy rozwój praktycznych umiejętności i kompetencji językowych tj. mówienia i rozumienia ze słuchu.
Na zajęciach ćwiczymy również poprawę płynności i poprawności gramatycznej wypowiedzi.

Kurs Konwersacyjny to przede wszystkim nacisk na przełamywanie własnych barier językowych, poszerzanie zakresu słownictwa, a także stały postęp w nauce.

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

Po zakończeniu kursu w Salonie Językowym Maverick:

- rozwiniesz najważniejsze kompetencje językowe,

- przełamiesz bariery w mówieniu,

- odczujesz większy komfort posługiwania się językiem,

- będziesz potrafił wypowiadać się pełnymi zdaniami,

- wzrośnie Twoje poczucie pewności siebie,

- poprawisz swój akcent,

- rozszerzysz zasób słownictwa i opanujesz najważniejsze struktury gramatyczne,

- nauczysz się praktycznego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w szerokim
  zakresie sytuacji codziennych i zawodowych,

- rozwiniesz umiejętności wygłaszania opinii, brania udziału w dyskusji, rozumienia.

 

SZCZEGÓŁY KURSU

Opłata za kurs: 318 PLN / rata (9 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się na przełomie września/października i trwa do końca czerwca

Ilość osób w grupie: 3-4 osoby

Ilość godzin: kurs obejmuje 52 godzin 

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu
Czas zajęć: 90 minut

 

Cena kursu obejmuje materiały dydaktyczne rozdawane w trakcie zajęć,

 

Dostęp do aplikacji multimedialnej Maverick Fiszkoteka jest dodatkowo płatny.

 

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego (w zależności od indywidualnego stopnia zaawansowania językowego). Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

 

Jest możliwość zorganizowania zajęć dwa razy w tygodniu. Opłata za kurs będzie większa.

 

Podczas zimowej przerwy świątecznej oraz ferii - zajęcia grupowe w Mavericku się nie odbywają.

bottom of page