top of page

Język polski dla ósmoklasisty

test ósmoklasisty z matematyki.jpg

DLA KOGO

Kurs przygotowujący do Sprawdzianu Ósmoklasisty jest skierowany do uczniów z 8 klasy szkoły podstawowej, przystępujących do egzaminu z języka polskiego, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę, udoskonalić umiejętności pisarskie oraz poznać i przećwiczyć format zadań egzaminacyjnych.

 

WARIANTY KURSU:
W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy kursy dla ósmoklasistów w następujących wariantach:

Kurs ósmoklasisty w grupie do 5 osób – 36 godzin zajęć (bez ferii), poniżej opis kursu

Kurs ósmoklasisty feryjny* – 16 godzin zajęć,
Kurs ósmoklasisty indywidualny – ilość zajęć do uzgodnienia,

Kurs ósmoklasisty w grupie dwuosobowej (duet) – ilość zajęć do uzgodnienia.

 
*Kurs feryjny to forma warsztatów dla ósmoklasistów, kładziemy nacisk głównie na pracy z arkuszami egzaminacyjnymi.

 

OPIS KURSU

Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty. Kurs ma na celu przygotowanie kursantów do zdania egzaminu dla ósmoklasisty z języka polskiego.

 

W ramach kursu  zapewniamy wszechstronne przygotowanie do egzaminu wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Kurs obejmuje:

- kompleksowe powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,

- omówienie lektur wymaganych na egzaminie,

- opanowanie pisania wypracowań

- rozwiązywanie i omawianie zadań egzaminacyjnych,

- mini próbne wewnętrzne egzaminy sprawdzające postępy w nauce.

 

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

Po zakończeniu kursu z języka polskiego w Salonie Maverick kursant:

- zapozna się ze strukturą egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi,

- opanuje podstawę programową wymaganą na egzaminie,

- rozwinie swoje umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań otwartych i zamkniętych,

- podniesie swoje umiejętności związane z argumentowaniem, wnioskowaniem i formułowaniem opinii,

- podniesie swój ogólny poziom w zakresie pisania opowiadań, rozprawek oraz innych form wypowiedzi pisemnej i tym samym ułatwi sobie naukę w szkole średniej.

 

SZCZEGÓŁY KURSU 42h

Opłata za kurs: 270 zł / rata (7 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się w  na przełomie września/października 2020 i trwa do kwietnia 2021

Ilość osób w grupie: 3-5 osób

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu

Czas zajęć: 90 minut

SZCZEGÓŁY KURSU 84h

Opłata za kurs: 480 zł / rata (7 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się w  na przełomie września/października 2020 i trwa do kwietnia 2021

Ilość osób w grupie: 3-5 osób

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu

Czas zajęć: 90 minut

 

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego. Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

bottom of page