top of page

Kurs maturalny z matematyki

matura rozszerzona z matematyki.jpg

DLA KOGO

Oferta adresowana do wszystkich uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki, zarówno na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym, którzy chcą osiągnąć jak najwyższy wynik na egzaminie i którzy potrzebują uporządkować lub poszerzyć wiedzę merytoryczną i praktyczną.

 

 

WARIANTY KURSU:
W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy kursy maturalne z matematyki w następujących wariantach:

Kurs maturalny (poziom podstawowy) w grupie do 5 osób – 42 lub 84 godzin zajęć (bez ferii), poniżej opis kursu

Kurs maturalny (poziom rozszerzony) w grupie do 5 osób – 42 lub 84 godzin zajęć (bez ferii), poniżej opis kursu

Kurs maturalny feryjny* (poziom podstawowy) – 16 godzin zajęć,

Kurs maturalny feryjny* (poziom rozszerzony) – 16 godzin zajęć,
Kurs maturalny indywidualny – ilość zajęć do uzgodnienia,

Kurs maturalny w grupie dwuosobowej (duet) – ilość zajęć do uzgodnienia.

Pogotowie matematyczne - doraźna pomoc w przygotowaniu do klasówek, sprawdzianów i egzaminów.

 
*Kurs feryjny to forma warsztatów dla ósmoklasistów, kładziemy nacisk głównie na pracy z arkuszami egzaminacyjnymi.

 

 

OPIS KURSU

Kurs ma formę treningu egzaminacyjnego, w trakcie którego kursanci zapoznają się z materiałami egzaminacyjnymi oraz nauczą się tzw. strategii i technik egzaminacyjnych. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki będą pełnym, systematycznym i kompleksowym powtórzeniem materiału obowiązującego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Kursy obejmują:

- kompleksowe powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy,

- bieżącą pomoc w ewentualnych problemach szkolnych,

- rozwiązywanie i omawianie zadań egzaminacyjnych,

- pomoce naukowe w postaci “pigułek” wiedzy – przygotowanych skryptów z teorią wymaganą na egzaminie,

- mini próbne wewnętrzne egzaminy sprawdzające postępy w nauce.

 

 

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA KURSU

Po zakończeniu kursu kursant:

- zapozna się ze strukturą egzaminu, jego wymogami, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi oraz kryteriami
  oceny,

- opanuje umiejętność czytania i rozumienia tekstu matematycznego,

- rozwinie umiejętność samodzielnego modelowania matematycznego, myślenia strategicznego i rozumowania,

- rozwinie wyobraźnię przestrzenną,

- nauczy się rozpoznawać typowe schematy i algorytmy,
- pozna i przećwiczy formy zadań spotykanych na egzaminie.

 

 

SZCZEGÓŁY KURSU 42h

Opłata za kurs: 270 zł / rata (7 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się na przełomie września/października 2020 i trwa do kwietnia 2021

Ilość osób w grupie: 3-5 osób

Częstotliwość zajęć: 1 raz w tygodniu

Czas zajęć: 90 minut

 

SZCZEGÓŁY KURSU 84h

Opłata za kurs: 480 zł / rata (7 rat)

Termin: kurs rozpoczyna się na przełomie września/października 2020 i trwa do kwietnia 2021

Ilość osób w grupie: 3-5 osób

Częstotliwość zajęć: 2 razy w tygodniu

Czas zajęć: 90 minut

 

 

Do kursu można dopisać się w dowolnym momencie w ciągu roku szkolnego. Opłata za kurs jest wtedy wyliczana indywidualnie w zależności od terminu rozpoczęcia zajęć.

bottom of page