top of page
Opis metod nauki stosowanych przy kursie Maverick Kids

Metoda naturalna polega na wprowadzeniu podczas zajęć języka obcego jako języka naturalnego z wyłączeniem języka ojczystego. Nauka przez gry, zabawy, piosenki i wierszyki w języku angielskim bazuje na swobodnej atmosferze i pozwalają przyswajać język w sposób naturalny .

Do najmłodszych lektor kieruje tylko proste, krótkie komunikaty. Dziecko poza zajęciami osłuchuje się także z językiem w warunkach domowych – rodzice odtwarzają nagrania piosenek, rymowanek itp. Język jest naturalnie obecny w codziennym życiu, ale nie jest w jego centrum, a stanowi tło. W ten sposób dzieci naturalnie, w sposób niewymuszony, przyswajają słownictwo, na równi z językiem ojczystym.

 

Metoda komunikatywna opiera się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych tj. mówienia oraz rozumienia ze słuchu. Szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie aktywnego słownictwa oraz  umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach życiowych. Metoda komunikatywna

pomaga przełamać bariery w mówieniu.

 

Metoda TPR (Total Physical Response) polega na reagowaniu ruchem i ciałem na nowe zwroty i słówka. Określone gesty towarzyszą wprowadzaniu poleceń w trakcie gier i wspólnych zabaw tanecznych. Dzieci naśladują lektora i uczą się, że dany zwrot można skojarzyć z określoną czynnością. Metoda niezwykle skuteczna względem najmłodszych dzieci, która pozwala zaspokoić silną potrzebę ciągłego ruchu. Nie wymusza przy tym aktywnej reakcji językowej, jeśli dziecko nie jest na nią jeszcze gotowe.

bottom of page