top of page
Opis metod nauki stosowanych przy kursie Maverick Junior

Metoda komunikatywna opiera się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych tj. mówienia oraz rozumienia ze słuchu. Szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie aktywnego słownictwa oraz  umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym w różnorodnych sytuacjach życiowych. Metoda komunikatywna

pomaga przełamać bariery w mówieniu.

 

Metoda The Natural Approach wykorzystuje techniki naśladujące proces uczenia się języka ojczystego przez dziecko. Zadaniem lektora jest stwarzanie sytuacji umożliwiających uczniom osłuchanie się z językiem i zrozumienie danej wypowiedzi. Lektor komunikuje się z dziećmi w języku obcym, jednocześnie wspomagając swoje wypowiedzi gestem, mimiką czy ruchem ciała. Lektor powtarza swoje słowa i opisuje czynności w sposób przypominający komunikowanie się w języku ojczystym. Dzięki tej metodzie nauka angielskiego dla dzieci przebiega w sposób naturalny, dzieci mają możliwość zanurzenia w języku obcym w naturalnej sytuacji komunikacyjnej.

 

Metoda TPR (Total Physical Response) polega na reagowaniu ruchem i ciałem na nowe zwroty i słówka. Określone gesty towarzyszą wprowadzaniu poleceń w trakcie gier i wspólnych zabaw tanecznych. Dzieci naśladują lektora i uczą się, że dany zwrot można skojarzyć z określoną czynnością. Metoda niezwykle skuteczna względem najmłodszych dzieci, która pozwala zaspokoić silną potrzebę ciągłego ruchu. Nie wymusza przy tym aktywnej reakcji językowej, jeśli dziecko nie jest na nią jeszcze gotowe.

 

Metoda Glenna Domana to metoda nauki czytania, która polega na wprowadzaniu do pamięci obrazów graficznych słowa.

bottom of page